Knihkupectví Comenius

Všechny informace o

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV
Autor: Neplechová Marta
Nakladatel: ANAG spol. s.r.o.
EAN: 9788075542663
Žánr: Ekonomie, účetnictví
Stav: Skladem
Běžná cena: 429 Kč
AKČNÍ CENA: 408 Kč
Anotace

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a bytového spoluvlastnictví zabývají. Praktické účetní postupy Uvedená řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních předpisů platných k datu vydání publikace, tj. občanského zákoníku včetně prováděcích právních předpisů, zákona o obchodních korporacích, zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících právních předpisů. Pro případy, jejichž řešení je vzhledem k charakteru právnických osob zcela specifické, publikace uvádí doporučené postupy odvozené ze základních právních předpisů. Publikace obsahuje praktické příklady účtování hospodaření a financování obou forem vlastnictví bytů, přípravy a sestavení účetní závěrky a zároveň na příkladech také objasňuje řešení z oblasti daňových i odvodových povinností těchto právnických osob.

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KOTAKTY.

Adresa

Kovářská 4, 669 02 Znojmo