Knihkupectví Comenius

Všechny informace o

ÚZ 1339 VNITŘNÍ SPRÁVA 11.11.2019

ÚZ 1339 VNITŘNÍ SPRÁVA 11.11.2019

ÚZ 1339 VNITŘNÍ SPRÁVA 11.11.2019
Autor:
Nakladatel: SAGIT
EAN: 9788074883736
Žánr: Právo a zákony
Stav: Skladem
Běžná cena: 107 Kč
AKČNÍ CENA: 102 Kč
Anotace

Předpisy týkající se vnitřní správy dosud v edici ÚZ vyšly pod č. 1031, 1079, 1115, 1153, 1210 a 1271. Toto číslo 1339 se od č. 1271 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.


Obsah


kapitola I - OSOBNÍ STAV OBYVATELSTVA • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - účinnost od 21. 11. 2019
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - účinnost od 21. 11. 2019 (pozn. redakce: přílohy najdete zdarma na www.vni.sagit.cz)
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel (pozn. redakce: přílohy najdete zdarma na www.vni.sagit.cz)
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
 • Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech (pozn. redakce: přílohy najdete zdarma na www.vni.sagit.cz)
 • Vyhláška č. 386/2015 Sb., o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
 • Vyhláška č. 28/2016 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu (pozn. redakce: přílohy najdete zdarma na www.vni.sagit.cz)
 • Sdělení č. 288/2016 Sb., o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
 • Sdělení č. 98/2018 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) - účinnost od 21. 11. 2019
 • Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
 • Vyhláška č. 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky (pozn. redakce: přílohy najdete zdarma na www.vni.sagit.cz)

kapitola II - OVĚŘOVÁNÍ • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) - účinnost od 21. 11. 2019
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu - účinnost od 21. 11. 2019

kapitola III - OSTATNÍ • Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) - vybraná ustanovení
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KOTAKTY.

Adresa

Kovářská 4, 669 02 Znojmo