Knihkupectví Comenius

Všechny informace o

ÚZ 1479 KATASTR NEMOVITOSTÍ

ÚZ 1479 KATASTR NEMOVITOSTÍ

ÚZ 1479 KATASTR NEMOVITOSTÍ
Autor:
Nakladatel: SAGIT
EAN: 9788074885181
Žánr: Právo a zákony
Stav: Skladem
Běžná cena: 157 Kč
AKČNÍ CENA: 150 Kč
Anotace

V edici "ÚZ" dosud vyšly předpisy z oblastí katastru nemovitostí a zeměměřictví pod č. 189, 218, 273, 298, 398, 456, 526, 586, 608, 665, 720, 748, 803, 869, 951, 993, 1114, 1195, 1258, 1301, 1365 a 1402. Toto č. 1479 se od č. 1402 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.Kapitola I – Katastr nemovitostí
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

 • Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

 • Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu

 • Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky

 • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech

 • Sdělení č. 384/2015 Sb., seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016Kapitola II – Zeměměřictví
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

 • Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

 • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

 • Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce – účinnost do 30. 6. 2023

 • Vyhláška č. 81/2014 Sb., o podmínkách úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

 • Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje – účinnost od 1. 7. 2023 (přílohy zdarma na www.sagit.cz)Kapitola III - Pozemkové úpravy, Pozemkové úřady
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

 • Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

 • Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů


Kontaktujte nás

Nejrychlejší cesta, případně využijte odkaz KONTAKTY.

Adresa

Kovářská 4, 669 02 Znojmo